Archiv seminářů Komory

On-line: Poskytování zpětné vazby a hodnocení na dálku (otevřený dotační seminář)

Termín: 16. 2. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Monika Karásková

Program

•Poskytování zpětné vazby jako nedílná a nezbytná součást manažerské práce
•Vliv současného hybridního prostředí na komunikaci se zaměstnancem, na poskytování zpětné vazby i hodnocení
•Vyjasnění pojmů zpětná vazba, hodnocení, pochvala, debriefing, rozbor, koučování
•Technika poskytování zpětné vazby a hodnocení vč přijímání
•Jak souvisí motivace, znalosti a dovednosti zaměstnance s poskytováním zpětné vazby.
•Vedení zpětnovazebních rozhovorů vč. motivačního i hodnotícího dopadu offline i online
•Práce s transparentními a srozumitelnými kritérii SMARTER projektů, cílů, úkolů, zadání
•Systém rozvoje zaměstnanců skrze zpětnou vazbu a hodnocení

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek