Archiv seminářů Komory

Letní kurz daní a účetnictví - 4denní seminář Ing. Ivany Pilařové (Notia)

Termín: 30. 8. - 2. 9. 2021
Termín — bližší informace vždy 9:00 - 14:00
Místo konání: Praha
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena: 7714 Kč (9075 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 18 hodin

Spojení

Novotného lávka 5, Praha 1

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Program

1. den - daň z příjmů fyzických osob

Shrnutí změn, které se na této dani udály v průběhu roku 2021 a pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období (například paušální daň), bude tento výklad také zařazen. V případě absence novinek budou probrány zajímavé situace závislé činnosti (například zaměstnanecké benefity), podnikatelské sféry (například přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje a naopak), ostatních příjmů (dary, majetkové prospěchy, výhry). Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z příjmů fyzických osob.

 
2. den - daň z příjmů právnických osob

Dosavadní změny, které se na této dani udály v průběhu roku 2021 a pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období, bude tento výklad také zařazen. V případě absence novinek budou probrány zajímavé situace (například výplaty podílů na zisku, příplatky mimo základní kapitál, testy daňové účinnosti finančních nákladů, nepeněžní a bezúplatné příjmy apod). Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z příjmů právnických osob.

 
3. den - daň z přidané hodnoty

Rozbor změn, které se na této dani udály v průběhu roku 2021 - změny ve finančním leasingu, nájmu nemovitých věcí, následky změn sazeb a vyúčtování, dopady implementace „quick fixes“ do tuzemské legislativy apod. Pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období, bude tento výklad také zařazen. Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z přidané hodnoty.

 
4. den - vybrané účetní problémy

Předmětem čtvrtého bude shrnutí obsahu Interpretací Národní účetní rady, které již byly schváleny a které se připravují. Výklad bude kombinován s příklady. Pokud bude v době konání semináře k dispozici návrh nového zákona o účetnictví, bude jeho výklad také zařazen.

 

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek