Archiv seminářů Komory

On-line: Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví s Jiřím Klímou

Termín: 29. - 30. 7. 2021
Termín — bližší informace vždy 9,00 - 15,00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2950 Kč (3590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 10 hodin

Spojení

On-line prostřednictvím MS Teams, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR a člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Program

Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech.

Např.

- výchozí pojmy ze zákona o daních z příjmů, DPH a zákona o účetnictví

- pořízení majetku – jednotlivé možnosti, popis, nejčastější problémy

- opravy a technické zhodnocení majetku – vymezení pojmů, rozdíly, sporné body, důsledky

- finanční leasing majetku

- nájem, pronájem, podnájem a výpůjčka majetku

- škoda na majetku

- prodej, likvidace, vyřazování

- specifika drobného majetku

aktuální informace dle platných novel předpisů

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek