Archiv seminářů Komory

On-line: Změna jako obvyklý stav, aneb jak se k okolnostem stavět příznivě a konstruktivně (otevřený dot. seminář)

Termín: 4. - 5. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16,30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Monika Karásková

Program

• Proč změna? Proč já a proč teď?
• Význam vize, strategie a cílů
• Motivace jako klíč k zvládnutí změny
• Předpoklady úspěšného procesu provádění změn
• Vedení změny v osmi krocích
• Síla zvyku, přechod ze zóny komfortu do zóny učení, nebo i paniky
• Bariéry průběhu změn
• Užitečnost nadhledu a možnost vedení ve změně
• Vhodnost plánování a přístupu k němu v rámci změn
• Změna existuje jen pokud je komunikována
• Vášeň nebo krok za krokem
• Jsme na to sami, či máme šanci si s tím poradit společně

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek