Archiv seminářů Komory

On-line: Finanční řízení pro nefinanční manažery (otevřený dotační seminář)

Termín: 18. - 19. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Kutáč Josef

Program

• Vymezení hlavního finančního cíle
• Základní ekonomické kategorie
• Dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný, finanční
• Oběžný majetek – zásoby, pohledávky, finanční majetek
• Zdroje financování podniku
• Náklady – druhy a chování
• Kalkulace – druhy, metody, slabá místa kalkulací
• Vymezení investic
• Charakteristika investic
• Pracovní kapitál

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek