Archiv seminářů Komory

On-line: Účetní závěrka krok za krokem / Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (otevřený dotační seminář)

Termín: 23. -24. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjová Lenka

Program

• Zákonná úprava, druhy účetní závěrky
• Klasifikace účetních jednotek
• Inventury a inventarizace
• Tvorba rezerv a opravných položek
• Ocenění majetku a závazků
• Odložená daň
• Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období
• Zveřejnění účetní závěrky
• Výroční zpráva, zpráva o vztazích
• Ověření účetní závěrky auditorem – povinnost auditu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek