Archiv seminářů Komory

On-line: Budování vztahů se zákazníkem, vztahový marketing (otevřený dotační seminář)

Termín: 30. - 31. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Albrecht Miroslav

Program

• Co je marketing
• Marketing v rozličných kontextech
• Co jsou zákazníci, spotřebitelé a klienti
• Spokojenost zákazníků
• Segmentace trhu
• Pochopení situace z hlediska zákazníka a reakce na jeho potřeby
• Poskytování hodnoty při výměně – výrobku a služby
• Marketingový mix
• Rozšířený marketingový mix pro oblasti služeb
• Řízení marketingových informací
• Marketingový plán
• Využití marketingového plánu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek