Archiv seminářů Komory

On-line: Jak být viděn v online světě, aneb moderní marketingové trendy - II. část (otevřený dotační seminář)

Termín: 24. 3. a 30. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Cena platí pro celý kurz (24. 3. a 30. 3.)

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Benešová Petra

Program

• Jak si správně definovat vizi, proč je to důležité.
• SWOT analýza, jak definovat jednotlivé ukazatele SWOT analýzy.
• Jak připravit strategii a následný harmonogram plnění – viz další kroky.
• Prodejní cyklus – klíčové body pro naše produkty, služby
• Co obsahuje marketingový plán a k němu způsob marketingové komunikace
• Můj produkt/ služba jako řešení potřeb zákazníka.
• Segmentace trhu, co nabízíme, co je naše TOP.
• Positioning, cenotvorba, analýza konkurence, co nového připravíme, abychom byli konkurenceschopní, jak sledujeme trh a poptávku na něm.
• Můj typický zákazník; Avatar/persona, jakého zákazníka hledáme.
• Slogan, reklamní sdělení.
• Sociální sítě, jak fungují, co se změnilo, jaké jsou trendy komunikace, jak se změnilo sociální prostředí a fanoušci v nich
• Stavění příběhů, HR marketing (práce se zaměstnanci).
• PR, psaný text, jaký má význam – jeho důležitost.
• Fotodokumentace – fotky, které prodávají, které zaujmou, jak na to.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek