Archiv seminářů Komory

Webinář "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních po změnách od 1.1.2021" (ECONOMIS)

Termín: 30. 4. 2021
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 956 Kč (956 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám bude zaslán e-mailem.

Lektoři

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce, autor řady odborných publikací.

Program

Na webináři se dovíte, jak optimálně nastavit své vnitřní postupy a předpisy týkající se hmotného a nehmotného majetku tak, aby byly v souladu s účetními principy, zákonem o daních z příjmů i zákonem o DPH. Důraz bude kladen zejména na praktický dopad změn v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2021, problémové oblasti a časté chyby.

 • Důsledky novely zákona o daních z příjmů 2021
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak postupovat při odpisování majetku pořízeného před novelou a po novele 
  • Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich praktický dopad na praxi
  • Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 - kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití

 • Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle účetních předpisů a hmotného majetku podle daňových předpisů - rozdíly a jejich dopady

 • Účtování při pořízení a vyřazení majetku

 • Oceňování majetku - odlišnosti v účetnictví a daních z příjmů, praktické dopady

 • Otázky související s částečným používání majetku mimo ekonomickou činnost z pohledu DPH

 • Odpisy, přerušení a pokračování v odpisování, opravy rekonstrukce, modernizace z účetního a daňového pohledu 

 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu, správný postup

 • Odpisy, rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, nejčastější chyby

 • Inventarizace majetku -správný postup inventarizace po změnách, zúčtování inventarizačních rozdílů - novinky

 • Vnitřní směrnice účetní jednotky vymezující dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek