Archiv seminářů Komory

On-line: Umění porozumění (otevřený dotační seminář)

Termín: 3. - 4. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Raková Marie

Program

I. Porozumění sám sobě

„Ne každý bude chápat vaši cestu. To je v pořádku. Je to vaše cesta, ne jejich.“

·         Kdo jsem a co mě ovlivňuje aneb trochu sebepoznání pro všechny

·         Můj osobní management a sebemotivace v těžkých časech

·         Osobní produktivita

·         Mozkové kotvy a programování mysli

·         Pozitivní přístup a přijímání změn

·         Křivka změny

·         Vědomé zvládání stresu

·         Trénink pozitivního myšlení

II. Porozumění ostatním

„Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění.“

·         Barevná typologie osobností

·         Jak komunikovat s okolím, umění naslouchat a klást otázky

·         Každý máme 4 uši aneb různé dimenze komunikace

·         Jak mluvíme tělem a vysíláme neverbální signály

·         Magická asertivita v praxi

·         Pozor na manipulátory a jejich skryté techniky

·         Zvládání konfliktů – můžeme konfliktům zabránit a co když přijdou?

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek