Archiv seminářů Komory

On-line: Finanční analýza podniku (otevřený dotační seminář)

Termín: 11. - 12. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Šulcová Zdenka PhD.

Program

·         Základní finanční cíl podniku

·         Tradiční versus moderní finanční cíl podniku

·         Vymezení finanční analýzy

·         Postup zpracování

·         Jednotlivé ukazatele finanční analýzy a doporučené hodnoty

·         Analýza výkazů

·         Ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, další ukazatele

·         Jednotlivé ukazatele finanční analýzy a doporučené hodnoty

·         Praktická ukázka

·         Omezení finanční analýzy

·         Vybrané moderní ukazatele

·         Příklad ekonomické přidané hodnoty

·         Úprava zisku a vyčíslení nákladů na kapitál

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek