Archiv seminářů Komory

On-line: Jak nabírat nové lidi do týmu v roce 2021, I. část (otevřený dotační seminář)

Termín: 6. a 13. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Cena a KPV platí pro celý kurz (6. 5. a 13. 5.)

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Karásková Monika

Program

·           Zvažování současné situace na trhu práce

·           Analýza potřeb a podle toho plánování stavu zaměstnanců

·           Uvědomění křížení minimálně tří generací na trhu práce a jejich specifika

·           Personální marketing aneb jak dnes inzerovat a získávat uchazeče

·           Náborové rozhovory živě, ale i online se zájemci o obsazovanou pozici

·           Obvyklé a zbytečné chyby při pohovorech a posuzování uchazečů

·           Jak jinak dělat profesionální výběr zaměstnanců, i když se nemůžeme potkat osobně, na co klást důraz v online prostředí

·           Adaptační proces nového zaměstnance.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek