Archiv seminářů Komory

On-line: Opravy a technické zhodnocení majetku (otevřený dotační seminář)

Termín: 3. - 4. 6. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Šulcová Zdenka PhD.

Program

• Vymezení základních pojmů, legislativní rámec
• Rozlišení opravy a technického zhodnocení
• Zásahy do majetku vlastního
• Zásahy do majetku najatého
• Tvorba rezervy na opravu a její čerpání
• Výklady GFŘ a MF ČR
• Praktické příklady

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek