Archiv seminářů Komory

On-line: Profesní typologie – jak projít profesní změnou (otevřený dotační seminář)

Termín: 7. 6. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. et Ing. Hora Karel

Program

·         Co je profesní typologie?

·         Charakter a temperament člověka a jak ovlivňuje naši komunikaci

·         Slabé a silné stránky jednotlivých typů osobnosti, praktické poznatky

·         Na co si dát pozor u jednotlivých typů osobnosti

·         Rozpoznání osobnosti člověka podle image a neverbální komunikace

·         Jak projít profesní změnou?

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek