Archiv seminářů Komory

On-line: Rétorika a hlasová technika (otevřený dotační seminář)

Termín: 29. 6. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Bc. Filip Jiří DiS.

Program

·         Síla projevu

·         Forma správného projevu

·         Jak správně pracovat s hlasivkami

·         Zásady správného dýchání

·         Jak pracovat s trémou

·         Rétorika a psychologie

·         Tipy na improvizování v nečekaných situacích

·         Nejen slovo, ale i řeč těla

·         Jak pracovat na své image

·         Prověření svých dovedností

·         Hodnocení vlastních projevů

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek