Archiv seminářů Komory

Role a kompetence manažera, metody manažerského řízení (otevřený dotační seminář)

Termín: 2. - 3. 9. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Maková 583, 252 43 Průhonice
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Maková 583, 252 43 Průhonice

 

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Strachota Svatopluk

Program

• Role a osobnost manažera v rámci společnosti a jeho funkce
• Mapa zodpovědnosti vedoucího – požadavky na osobnost manažera
• Definice pojmu management a leadership
• Manažerský koláč – soulad rolí
• Osobnostní předpoklady k práci manažera
• Kompetenční model manažera
• Osobnostní a profesní diagnostika
• Individuální rozhovory
• Vytvoření Osobního rozvojového plánu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek