Archiv seminářů Komory

Vedení a motivace pracovního týmu a řízení lidí - předcházení konfliktům (otevřený dotační seminář)

Termín: 23. - 24. 9. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Maková 583, 252 43 Průhonice
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Maková 583, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. Bílková Lenka

Program

• Základy a principy situačního vedení
• Principy motivace v pracovním procesu
• Individuální přístup při vedení lidí podle pracovní zralosti, požadavků úkolu a motivace pracovníka
• Nástroje lídra v rozvoji podřízených
• Nejčastější chyby, jichž se manažeři z hlediska situačního vedení dopouštějí
• Motivace spolupracovníků a podřízených při plnění úkolů
• Jak zvládat emoční bariery a odpor spolupracovníků

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek