Archiv seminářů Komory

On-line: Ekonomické minimum pro manažery (otevřený dotační seminář)

Termín: 10. 12. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Šulcová Zdenka, PhD.

Program

• Role rizika v podnikání a jeho vliv na finanční parametry
• Vztah cena x náklady
• Bod zvratu jako nástroj pro rozhodování o produktech a projektech
• Výkaz zisků a ztrát jako hodnocení jeho úspěšnosti
• Cash flow jako nutná podmínka každodenní existence podniku
• Rentabilita jako ukazatel úspěšnosti fungování podniku
• Orientace v podnikatelském plánu, finančním plánu a obchodním plánu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek