Archiv seminářů Komory

On-line: Odolnost vůči stresu a prevence stresu (otevřený dotační seminář)

Termín: 7. - 8. 10. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

MUDr. Ing. Hodycová Tereza

Program

·         Typologie stresu (Eustress, distress, hypostress a hyperstress)

·         Identifikace nejčastějších stresorů v zaměstnání i v soukromí pomocí myšlenkové mapy

·         Symptomy stresu na úrovni myšlení, emocí, těla a chování

·         Test náchylnosti ke stresu

·         Zvládací strategie, techniky a tipy pro oblast myšlení, emocí, těla a chování

·         Práce se stresem přes naše smysly

·         Profesionální zvládání vlastní agrese

·         Relaxace a akutní pomoc ve stresu, dechová cvičení

·         Work-life balance jako strategie jak předcházet syndromu vyhoření

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek