Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: On-line: Rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (otevřený dotační seminář)

Termín: 6. 9. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Martina Křivánková

Program

• Výhody a nevýhody IFRS
• Hlavní obecné rozdíly mezi IFRS a českými předpisy
• Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy v oblasti dlouhodobého majetku
• Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy ve vykazování výnosů
• Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy v oblasti závazků
• Specifické oblasti, které česká legislativa neupravuje
• Specifické oblasti, které IFRS neupravuje
• Srovnatelná úprava mezi ifrs a českou legislativou

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek