Archiv seminářů Komory

On-line: Časové rozlišení, rezervy, opravné položky, odložená daň (otevřený dotační seminář)

Termín: 6. - 7. 10. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjová Lenka

Program

• Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
• Dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování
• Účetní rezervy, jejich význam a účtování
• Zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
• Základní stanovení postupu účtování v cizích měnách (přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů)
• Podklady a evidence výše uvedených účetních operací

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek