Archiv seminářů Komory

On-line: Výkazy cash flow a výkaz změn vlastního kapitálu – sestavení výkazů a jejich využití (otevřený dot. seminář)

Termín: 9. 11. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Martina Křivánková

Program

• Úvod do problematiky CASH FLOW (CF)
• Podstata CF, peněžní a hmotné toky
• Význam CF ve finančním řízení
• Vykazování CF a jeho vazba na další účetní výkazy
• Metody zjišťování CF
• Sestavení výkazu CF
• Zdroje dat pro sestavení výkazu CF
• Výkazy změn vlastního kapitálu
• Metodika sestavení jednotlivých částí výkazu
• Orientace v hotovém CF – co lze z výkazu vyčíst, kritické body

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek