Archiv seminářů Komory

On-line: Dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, výnosy – výklad platných účetních předpisů (otevřený dot. seminář)

Termín: 1. - 2. 12. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjová Lenka

Program

• Co je dlouhodobý majetek, pořízení majetku, účetní odpisy, vyřazení, evidence
• Definice zásob, způsoby pořízení zásob, účtování, ocenění
• Definice pohledávek, typy pohledávek, ocenění pohledávek (účetní opravné položky k pohledávkám)
• Účetní vymezení rezerv, příklady účetních rezerv a postupů účtování při jejich tvorbě
• Definice výnosů, členění, časové rozlišení výnosů

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek