Archiv seminářů Komory

On-line: Kupní smlouva – možnosti a limity (otevřený dotační seminář)

Termín: 7. 10. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. David Rašovský

Program

• Možnosti a limity v kupní smlouvě
• Základní náležitosti kupní smlouvy
• Znát možnosti ukončení smlouvy
• Práva a povinnosti kupujících a prodávajících
• Uzavírání smlouvy – nabídka a její přijetí
• Smlouvy uzavírané přes telefon či e-mail
• Rámcové smlouvy a obchodní podmínky (VOP)
• Vedlejší ujednání v kupní smlouvě (výhrada vlastnického práva, výhrada koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce aj.)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek