Archiv seminářů Komory

On-line: Porušení smlouvy (otevřený dotační seminář)

Termín: 11. 11. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. David Rašovský

Program

• Definice smlouvy, její vztah k zákonné úpravě
• Smluvní či předsmluvní odpovědnost
• Prevence aneb jak porušení smlouvy předejít
• Porušení smlouvy – čím, kdy, jak, kým?
• Sankce za porušení smlouvy vyplývající ze zákona či sjednané ve smlouvě
• Porušení smlouvy bez vlivu na platnost smlouvy
• Následky porušení smlouvy v jednotlivých případech

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek