Archiv seminářů Komory

Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled

Termín: 21.10.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: ! Pozor změna termínu na 21. října 2022 !
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2590 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

 

! Pozor změna termínu na 21. října 2022 !

Lektoři

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna - senior manager TPA Tax s.r.o., daňový poradce

Program

Přeměny obchodních společností komplexně:

 • podstata přeměn obchodních společností,
 • jednotlivé způsoby přeměn,
 • projekt přeměny,
 • zapojení znalce,
 • informační povinnosti,
 • ochrana věřitelů,
 • postavení zaměstnanců,
 • průběh fúze,
 • průběh rozdělení,
 • základy převodu jmění na společníka,
 • základy změny právní formy,
 • rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně,
 • konečné a mezitímní závěrky, závěrky pro ocenění,
 • zahajovací rozvahy,
 • možnosti promítnutí znaleckého přecenění,
 • speciální účetní operace spojené s přeměnou,
 • účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností,
 • možnosti podle zákona o daních z příjmů a daňové výhody,
 • vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny,
 • správní povinnosti,
 • DPH a ostatní daňové konsekvence,
 • praktické příklady, případová studie,
 • diskuse.

 

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

 

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Skočit na začátek