Archiv seminářů Komory

On-line: Vedení hodnotících pohovorů a předání feedbacku (otevřený dotační seminář)

Termín: 24. - 25. 02. 2022
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Lektoři

Petr Kazík

Program

• Lidská psychika, kritika a pochvala
• Dialog při předávání zpětné vazby
• Hodnotící rozhovor – praktická část
• Rozbor výsledků pohovoru
• Výsledky rozhovoru a doporučení na dalším zapracování
• Proč někdy hodnocení nefunguje
• Nastavení osobních závazků a inspirace
• Jak funguje motivace, čím ji ovlivňujeme
• Vlastní motivy, představy a iluze při podávání zpětné vazby
• Zvládání obtížných situací – výtky a negativní zpětné vazby, emoce, odpor, nezájem
• Konstruktivní a destruktivní zpětná vazba
• Přijetí zpětné vazby
• Systémy měření výkonu a hodnocení
• Hodnocení podle cílů
• Hodnocení podle kompetencí
• Význam hodnoticího rozhovoru

 

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek