Archiv seminářů Komory

Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti (on-line seminář)

Termín: 5.5.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2151 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

Ing. Jaroslava Hanková (APOGEO s.r.o., Partner / Tax & Accounting)

Ing. Pavel Postl (Partner, Transactions, APOGEO Transaction, s.r.o.)

Program

Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezinárodních holdingů. Výklad bude činěn jak z pohledu ekonomických a finančních motivů podnikových restrukturalizací, tak i daňových souvislostí při nakládání s majetkem.

• základní cíle a motivy restrukturalizací a podnikových přeměn,

• ochrana soukromého majetku a dispozice s podnikovým majetkem,

• akvizice, fúze, rozdělení společnosti, • úvěrové či jiné financování,

• zdaňování příjmů z majetku a dispozice s majetkem v rámci podnikových kombinací,

• zdaňování pasivních příjmů a transakce v rámci restrukturalizací (výměnný poměr, vypořádání, vklady, prodeje, kapitalizace),

• praktické příklady a zkušenosti z praxe.

Odpovědi na dotazy

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

Skočit na začátek