Archiv seminářů Komory

On-line: Vybrané nástroje zásady opatrnosti v účetnictví (otevřený dotační seminář)

Termín: 9.5.2022
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Lektoři

Ing. Michal Šindelář 

Program

• Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
• Dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování
• Účetní rezervy, jejich význam a účtování
• Zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
• Základní stanovení postupu účtování v cizích měnách (přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů)
• Podklady a evidence výše uvedených účetních operací

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek