Archiv seminářů Komory

Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika (on-line seminář)

Termín: 6.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2331 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

Ing. Jaromír Chaloupka (Audit Manager APOGEO)

Program

Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod.

Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku:

- co je konsolidační celek?,

- kategorizace skupiny účetních jednotek,

- termín zveřejnění,

- splnění zákonné povinnosti.

Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny podmínky dle zákona o účetnictví.

Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky:

- zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku,

- rozdílnost účetních období,

- mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky v konsolidačním celku?

Možné postupy konsolidace:

- plná metoda konsolidace,

- poměrná metoda konsolidace,

- ekvivalenční metoda.

• vyloučení podílů v dceřiných společnostech,

• konsolidační rozdíl,

• menšinový vlastní kapitál,

• vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku,

• cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu,

• příloha ke konsolidované účetní závěrce,

• konsolidovaná výroční zpráva.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek