Archiv seminářů Komory

Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Termín: 7.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 18:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D. (předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU, člen komise bytového práva MMR)

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (katedra obchodního práva Právnické fakulty UK)

Ing. Jana Pilátová (daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR)

Program

9:00–13:00 • Právní část JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

• zrušení společnosti / družstva (dobrovolné i nucené),

• kdy se likvidace nevyžaduje,

• likvidátor – jmenování, odvolání, působnost a odpovědnost,

• postavení ostatních orgánů společnosti / družstva (valná hromada – jednatel / představenstvo / statutární ředitel – dozorčí rada / správní rada / kontrolní komise) v průběhu likvidace,

• průběh likvidace,

• plnění dluhů společnosti / družstva a oprávnění věřitelů,

• zpeněžení majetku,

• skončení likvidace,

• zánik společnosti / družstva a její výmaz z obchodního rejstříku,

• pokračování likvidace,

• obnovení společnosti / družstva,

• likvidace společnosti / družstva s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

14:00–18:00 • Účetní a daňová částIng. Jana Pilátová

• mimořádná účetní závěrka a povinnosti u daně z příjmů ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,

• účetnictví, účetní závěrky a daňová přiznání v průběhu likvidace,

• účetní a daňové povinnosti při ukončení likvidace,

• specifika daně z příjmů právnických osob v souvislosti s likvidací,

• oznamovací povinnosti v souvislosti s likvidací,

• problémové účetní a daňové okruhy v souvislosti s ukončením činnosti podnikatelského subjektu.

 

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek