Archiv seminářů Komory

Finanční analýza na bázi účetní závěrky (on-line seminář

Termín: 26.8.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (účetní expert, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví)

Program

Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společnosti.

Součástí semináře bude i zpracování konkrétní finanční analýzy v počítačovém prostředí, proto prosíme účastníky, aby si na tento seminář donesli notebook či tablet (MS Excel verze 2007 a vyšší).

Účetní výkazy jako hlavní zdroj dat pro finanční analýzu – komparace výkazů sestavených dle českých pravidel s výkazy sestavenými dle IFRS.

Analýza absolutních ukazatelů – horizontální a vertikální analýza účetních výkazů.

Analýza rozdílových a poměrových ukazatelů:

• čistý pracovní kapitál,

• ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity kapitálového trhu,

• ukazatele na bázi cash flow,

• pyramidové rozklady. Bankrotní a bonitní modely.

Praktické aplikace – v prostředí MS Excel.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek