Archiv seminářů Komory

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady (on-line seminář)

Termín: 8.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

Mgr. Michal Vrajík (advokát specializující se na pracovní právo )

Program

Agenturní zaměstnávání z pohledu licenčního: Povolení ke zprostředkování zaměstnání • podmínky a proces vydání povolení • kauce agentury práce • odpovědný zástupce, jeho vztah k agentuře práce • pojištění agentury práce • informační povinnosti agentury práce • obnovování a rušení povolení ke zprostředkování zaměstnání • přestupky podle zákona o zaměstnanosti • zastřené zprostředkování zaměstnání a obecně obcházení agenturního zaměstnávání • rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením.

Agenturní zaměstnávání z pohledu vztahu agentura práce – uživatel: Základní principy • smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců • smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem • pokyn k dočasnému přidělení • omezení agenturního zaměstnávání • průběh agenturního zaměstnávání • srovnatelné pracovní a mzdové/platové podmínky • cestovní náhrady agenturních zaměstnanců • náhrada škody a přijetí opatření k zabezpečení a ochraně majetku • konkurenční doložky • ukončení dočasného přidělení a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance agentury práce • dočasné přidělování cizinců • přestupky v agenturním zaměstnávání.

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek