Archiv seminářů Komory

Léto mezi vinicemi - !školení z rozhodnutí ICSU zrušeno pro nízký počet účastníků!

Termín: 10.8.-12.8.2022
Termín — bližší informace !školení z rozhodnutí ICSU zrušeno pro nízký počet účastníků!
Místo konání:
Cena: 7890 Kč (8490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

!školení z rozhodnutí ICSU zrušeno pro nízký počet účastníků!

Lektoři

Ing. Miloslav Kopřiva - zástupce ředitele FÚ pro Pardubický kraj, specialista na daňový proces


Ing. Jan Tecl - daňový poradce, manažer EK Partners s.r.o.

Program

středa - Ing. Miloslav Kopřiva

 

Aktuality v daňovém procesu - nejdůležitější změny, problémové oblasti, novinky pro rok 2023

Např. 

- daňová informační schránka (co umí a co neumí),
- obecné podání (které možnosti podání e-mailem při správě daní jsou přípustné),
- formulářové podání (novinka v povinně zřizovaných datových schránkách k 1. 1. 2023 a řešení pro správu daní),
- fikce doručení u datových schránek (rozšířený senát NSS),
- dodatečné daňové přiznání na DPH (změna praxe Finanční správy v pohledu na vracení přeplatku),
- přeplatek a možnosti nakládání s ním,
- daň zaplacená po daňové kontrole (varianty ne/vrácení při úspěchu v odvolacím nebo v soudním řízení),
- záloha na daňový odpočet (v jaké výši je nárok na zálohu),
- úroky hrazené správcem daně (odlišný přístup po novele DŘ a recentní judikatuře NSS), 
- prominutí příslušenství daně, atd.

 

čtvrtek, pátek - Ing. Jan Tecl

Daně z příjmů, DPH - aktuální novinky k datu konání

DPH - částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích podrobněji

Např.

- typy nároků na odpočet DPH,
- krácený koeficient a jeho výpočet,
- ppoměrný koeficient a jeho výpočet,
- souběžné uplatnění kráceného a poměrného nároku na odpočet DPH,
- časové omezení pro krácený či poměrný nárok na odpočet DPH,
- podání dodatečného přiznání při částečném odpočtu DPH,
- majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH,
- operace ke konci roku – úprava odpočtu, vypořádání odpočtu,
- operace při prodeji či ztrátě aktiva,
- příklady.

a když zbude časový prostor: kryptoměny - účetně, daňově

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Institutem certifikace Svazu účetních, a.s.

 ! školení z rozhodnutí ICSU zrušeno pro nízký počet účastníků!

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek