Archiv seminářů Komory

Svatomartinská Farma

Termín: 13.-15.11.2022
Termín — bližší informace od 14h dne 13.11.2022
Místo konání:
Choťovice, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 7000 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 15 hodin

Spojení

HOTEL NA FARMĚ

Choťovice 134
289 05 Žehuň
okres Kolín

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová je daňová poradkyně od roku 1993, auditorka od roku 1994, lektorka vzdělávacích agentur, profesních komor, zakázkových vzdělávacích programů, autorka řady publikací a odborných článků, zkušební komisařka KDP. Její odborné zaměření se profiluje na daň z příjmů právnických a fyzických osob, ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně.

 

Ing.Michaela Strnadová je daňová poradkyně, zkušební komisařka a členka odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998. Od roku 2008 se specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Má bohaté zkušenosti s tuzemskými i zahraničními klienty z oblasti nemovitostí, služeb, výroby i obchodu. Dlouhodobě se věnuje vzdělávací a přednáškové činnosti v oblasti DPH. Momentálně pracuje v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika.

 

Ing. Lenka Dvořáková, místopředsedkyně výboru KCÚ, certifikovaná účetní, daňový poradce, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR.

Ing. Jaromír Hrazdira, předseda výboru KCÚ, účetní expert, daňový poradce, člen KDP ČR

 

Program

Neděle 13.11.2022 14-19 hodin - Ing. Ivana Pilařová

Daň z příjmů a účetnictví 2022 – novinky, komplikované případy, judikáty:

 

 • Aktuality podzimu 2022 v dani z příjmů včetně (případné) novely ZDP pro rok 2023
 • Nízkoemisní vozidla – používání, změny v odpisech
 • Změny ZDP ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině
 • Poplatky za exekuce
 • Informace GFŘ v souvislosti s poskytnutím příspěvku na dítě
 • Změny v cestovních náhradách
 • Paušální daň 2023, vyměřovací základy pro rok 2023
 • Změny v daňovém přiznání DPFO
 • Změny v daňových odpisech
 • Novinky, které přinese Pokyn GFŘ, který nahradí Pokyn D – 22
 • Návaznosti vybraných Interpretací NÚR do daně z příjmů
 • Zajímavé závěry KOOV týkající se daně z příjmů
 • Vybrané judikáty týkající se daně z příjmů

 

 

Pondělí 14.11.2022  9-16 hodin - Ing. Michaela Strnadová

Novinky v DPH 2022/2023

 • Přehled dění v legislativě v roce 2022 v ČR a v EU (zdravotnictví, cestovní služby, dodávky subjektům EU, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku atd.) a jejich dopad do aktuální praxe
 • Připravované novelizace pro rok 2023 (snížení limitu pro povinnou registraci, sankce a lhůty ve vztahu ke kontrolnímu hlášení, stavebnictví) a jejich praktická aplikace 
 • Výhled do dalších let (náměty na novelu zákona o DPH, připravované změny DPH směrnice)
 • Výběr z judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu 
 • Zajímavá témata z koordinačních výborů 
 • Informace o dění ve finanční správě (informace GFŘ, finanční zpravodaj atd.)
 • Další diskutovaná témata a problematické okruhy v DPH
 • Prostor pro dotazy

Úterý 15.11.2022  9-13 hodin- Ing. Lenka Dvořáková a Ing. Jaromír Hrazdira

"Fakturace od A do Z"

 • Co to je „faktura“?
 • Vystavujeme fakturu, daňový doklad, účetní doklad?
 • Zálohová (proforma) faktura → daňový doklad na zaplacenou zálohu → finální faktura
 • Náležitosti dokladů, řádný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad
 • Formy dokladů – listinná, elektronická
 • Lhůty pro vystavování, doručování, splatnosti
 • Nejčastější chyby při fakturaci, aneb jak si při fakturaci „nenaběhnout“
 • Faktury do (ze) zahraniční
 • Tuzemské faktury v cizí měně – přepočet, kurz, zaúčtování
 • Datum zdanitelného plnění – co to je a jak ho určit
 • Použití zaručeného elektronického podpisu
 • Slevy, skonta, bonusy
 • Minimum DPH pro fakturaci – základ daně, sazba DPH, daň
 • Opravy dokladů – storno doklad, opravný daňový doklad (dobropis)

 

 

 

Doprovodný program zahrnutý v ceně:

Nedělní večer bude zpříjemněn nejen živou hudbou.

Dále bude v programu vyhrazen čas na využití wellness, což zahrnuje bazén se slanou vodou, saunu, vířivku a relaxační zónu. 

Během přestávek seminářů bude opět zařezen blok protažení, aby záda nebolela.

Poznámky:

Cena: ubytování, strava, lektorné a program je za 7.000,- bez DPH

Příplatek za jednolůžkový pokoj Kč 300,- za noc.

Zvýhodnění pro věrné členy KCÚ zúčastněné celého třídenního bloku jarní Farmy (vztahuje se na platící, a to jak prezenční, tak i online) - 5% sleva na objednávku celého školení.

Další doprovodný program:

Masáže

1h masáže (čistý čas masáže 45min) - typ masáže bude možné dohodnout s masérem

Individuální koučing

1h individálního koučingu s PhDr. Miloslav Hrubý - poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog

 

V obou případech je cena 1000,- Kč za jednu hodinu.

Zájem o tyto služby je nutné uvést v poznámce příhlášky na školení. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem je nutné počítat, že objednaná služba může kolidovat s přednáškou. 

Služby mohou být zrušeny v případě nedostatečného zájmu. Kapacita je omezena, neváhejte s přihlášením.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Přihlášení: Pro přihlášení na On-line formu školení, použijte odkaz určený pro On-line formu školení, zde je níže přihláška na prezenční školení v hotelu Na Farmě.

Skočit na začátek