Archiv seminářů Komory

Průběh exekučního řízení a Milostivé léto II. – vybrané otázky, aktuální výkladové problémy, judikatura

Termín: 5.9.2022
Termín — bližší informace 9.00-12.00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 1971 Kč (2190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3 hodin

Spojení

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Lektoři

JUDr. Ing. Martin Štika (Soudní exekutor – Exekutorský úřad v Hradci Králové)

Program

Průběh exekučního řízení:

• exekuční návrh – pověření exekutora (veškeré aspekty částí řízení od podání exekučního návrhu do okamžiku pověření exekutora),

• součinnosti a moderní způsoby zjišťování majetku (detailní popis zjišťování majetku a s následnou úvahou exekutora nad volbou způsobu provedení exekuce),

• postup exekutora v exekuci, exekuční příkaz a jeho účinky (inhibitoria a arrestatoria a možnosti jejich omezení),

• procesní prostředky účastníků řízení (návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce, námitka podjatosti atd.),

• vybrané aspekty způsobů provedení exekuce (chráněný účet, soupis věcí, ochrana vybraných kategorií osob),

• náklady exekuce a zálohy (systematiky nákladů exekuce a záloh, příkaz k úhradě nákladů exekuce). Milostivé léto II.:

• zákonné předpoklady (okruh řízení, veřejnoprávní oprávněný, podmínky splnění, fikce uhrazení jistiny),

• žádost o sdělení výše částky nebo o sdělení splnění (obsah odpovědi exekutora, doručování),

• paušální náhrada nákladů exekuce a nákladů oprávněného (výše a vybrané aspekty),

• osvobození od placení pohledávek přesahující jistinu (usnesení exekutora, výroky).

Odpovědi na dotazy.

 

PŘÍNOS: Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o detailním průběhu exekučního řízení podle platné úpravy exekučního práva. Novelizace oblasti exekučního práva jsou v poslední době turbulentního charakteru a dotýkají se v zásadě celého řízení. Jak příklad lze uvést, chráněný účet, amnestující instituty (zejm. obě Milostivá léta) a dále pak novelu č. 286/2021. Ta obsahuje zásadní novou úpravu tradičních institutů (zastavení exekuce, odklad exekuce), ale i způsobů provedení exekuce (prodej movitých věcí). Změnu prošla také systematiky záloh. Lektor vysvětlí podrobným způsobem celý průběh platné úpravy exekučního řízení. Představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Seminář je realizován společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

POZNÁMKA: Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 ***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek