Archiv seminářů Komory

Novela zákona o DPH

Termín: 17. 2. 2023
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
Online
Cena: 2072 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Hadrabová Pavla

Program

• Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
• Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň v roce 2022
• Praktické problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb (povinnosti plátců při uplatňování DPH u služeb s vazbou na KH)
• Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2022
• Přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených ve vazbě na nový celní zákon
• Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn pro rok 2022
• Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2022
• Správa DPH v tuzemsku a změny pro rok 2022
• Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení
• Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

 

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek