Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka a daňové přiznání daně z příjmu za rok 2022 pro ústavy a obecně prospěšné organizace

Termín: 24. 3. 2023
Termín — bližší informace 9:00–16:00
Místo konání:
Online
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

RNDr. Petr Beránek (daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.)

Program

• status veřejné prospěšnosti,
• příjmy podléhající dani z příjmu,
• náklady zaplacené z osvobozených darů,
• výpočet daně z příjmu,
• odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití,
• slevy na dani,
• sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát,
• příloha k účetní závěrce,
• povinnost zveřejnění závěrky a povinnost auditu,
• postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu,
• opravné a dodatečné přiznání, povinnost opravit údaje,
• přehled hlavních změn pro rok 2022,
• přehled specifik ústavů a OPS v daňové a účetní oblasti,
• řešení konkrétních problémů účastníků
• očekávané zásadní změny v účetnictví od roku 2024.

 

Seminář je určen účetním a daňovým odoborníkům, kteří spravují účetní a daňovou agendu pro obecně prospěšné organizace a ústavy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

SEMINÁŘ BYL PRO NÍZKÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ZRUŠEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek