Archiv seminářů Komory

Daň z příjmů fyzických osob (příklady)

Termín: 7. 3. 2023
Termín — bližší informace 9:00–17:00
Místo konání:
Online
Cena: 2511 Kč (2790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 7 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní při KDP ČR)

Program

• základ daně,
• osvobození starobních důchodů,
• autorské honoráře,
• příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance,
• přerušení podnikání,
• zálohy, které nebyly do konce roku vyúčtovány,
• škody způsobené účetním či daňovým poradcem a jejich úhrada,
• rezervy na opravy,
• rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby,
• paušální daň,
• povinnost podat daňové přiznání,
• charitativní dary,
• uplatnění ztráty,
• lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.

 

Seminář je určen nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale i všem daňovým
poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou
kvalitně vykonávat praxi.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek