Archiv seminářů Komory

Transpoziční novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů

Termín: 2. 3. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
Online
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Mgr. Michal Vrajík (advokát specializující se na pracovní právo)

Program

Program bude upřesněn dle stavu legislativních prací ke dni konání semináře – předpokládáme, že novela již bude platná a z podstatné části účinná, obsah semináře bude vycházet z jejího schváleného textu. Obsah níže vychází z předpokládaného textu novely ke dni přípravy anotace (prosinec 2022).
• informační povinnosti zaměstnavatele,
• dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele:
- vznik a skončení,
- pracovní doba,
- dovolená,
- překážky v práci,
- odměňování,
• mzda a cestovní náhrady,
• překážky v práci:
- rodičovská dovolená,
- otcovská dovolená,
- karanténa,
• postavení pečujících osob v pracovním poměru,
• práce na dálku,
• nová pravidla doručování písemností a dopady na digitalizaci HR agendy,
• změny v soudních řízeních a řízeních před inspekcí práce.

 

Především pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a podnikové právníky, kteří přicházejí při práci do styku se zákoníkem práce a potřebují tak znát aktuality v této oblasti a jejich dopady do praxe.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek