Archiv seminářů Komory

Digitální účetnictví, daně a komunikace

Termín: 23. 5. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání:
Online
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

MVDr. Milan Vodička (daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax
Committee při CFE Tax Advisers Europe)

Program

• konec éry papíru, nástup digitálních písemností,
• nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,
• právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,
• změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,
• jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,
• novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,
• umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,
• elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,
• digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,
• ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,
• jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,
• doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,
• náhrada podpisu použitím datové schránky,
• kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,
• autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,
• příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,
• rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.

 

Seminář je určen zejména účetním, auditorům, asistentům daňových poradců nebo advokátů, podnikatelům, členům statutárních orgánů, a dále všem, v jejichž pracovní agendě je elektronická komunikace.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek