Archiv seminářů Komory

Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Termín: 30. 5. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 18:00
Místo konání:
Online
Cena: 4131 Kč (4590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jan Soška, LL.M. (partner TPA Group, člen Sekce mezinárodního zdanění a cla Komory daňových poradců ČR)
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (katedra obchodního práva Právnické fakulty UK)

Program

9:00–10:30 • Právní část• JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.
• možnosti podnikání zahraničních osob v ČR,
• výhody a nevýhody odštěpného závodu (původně organizační složky),
• zřízení odštěpného závodu,
• označení odštěpného závodu,
• získání podnikatelských oprávnění,
• ukončení činnosti odštěpného závodu,
• vedoucí odštěpného závodu, jeho práva a povinnosti,
• vztah zřizovatele a odštěpného závodu,
• vztahy ke třetím osobám (zastupování zřizovatele odštěpného závodu, odpovědnost).

11:00–18:00 • Účetní a daňová část • Ing. Jan Soška, LL.M.
Odštěpný závod zahraniční osoby v ČR:
• odštěpný závod a stálá provozovna z hlediska daně z příjmů (dopady „BEPS“),
• přiřazování zisku a stanovení základu daně stálé provozovny, pravidla podkapitalizace, zdanění „Exit
Tax“),
• odštěpný závod jako účetní jednotka, povinnost zveřejňování účetních závěrek,
• příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (vztahy se zřizovatelem),
• provozovna z pohledu DPH,
• zdanění zaměstnanců, zdanění vedoucího odštěpného závodu, sociální a zdravotní pojištění, •
výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR.
Odštěpný závod české společnosti v zahraničí:
• účetní aspekty zachycení zahraničního odštěpného závodu v účetnictví zřizovatele (metoda
centrálního vedení účetnictví, import zahraničních dat do českého účetnictví),
• přesun majetku do odštěpného závodu v zahraničí, zdanění „Exit Tax“,
• daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí,
• zamezení dvojímu zdanění,

• výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu v zahraničí.

 

Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s odštěpným závodem (v původní terminologii organizační složkou) zahraniční osoby.

Seminář tak ocení zejména manažeři – vedoucí odštěpného závodu, daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, které odštěpný závod zřídily, popř. o jeho zřízení
uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím odštěpného závodu.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek