Archiv seminářů Komory

Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS

Termín: 7. 6. 2023 - 8. 6. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání:
Online
Cena: 6291 Kč (6990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. (Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, účetní expert a člen Komory certifikovaných účetních; LVC, s.r.o.)

Program

• koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě,
• zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohledem na řešenou transakci:
- metoda akvizice (IFRS 3),
- konsolidační postupy související se sestavením konsolidované účetní závěrky (IFRS 10),
- ekvivalenční metoda pro zachycení a ocenění investic v přidruženém a společném podniku (IAS 28),
- společná ujednání v rozlišení na společné operace a společné podniky (IFRS 11),
- požadavky na zveřejňování informací související s účastmi v jiných společnostech (IFRS 12),

• plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období,
• metoda akvizice v IFRS a s ní související vyčíslení goodwillu a prvotních nekontrolních podílů,
přístup k identifikaci a ocenění nabývaných čistých aktiv,
• nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období,
• změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, prodej dceřieného podniku a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.,
• přímá a nepřímá technika konsolidace,
• vylučování vzájemných vztahů,
• konsolidace zahraničních podniků a související kurzové přepočty,
• vliv odložené daně na konsolidaci.

 

Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované účetní závěrky v rozsahu pravidel a požadavků IFRS.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek