Archiv seminářů Komory

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Termín: 14. 6. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 17:00
Místo konání:
Online
Cena: 2871 Kč (3190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 7 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jiří Jindrák (partner HLB PROXY, a.s. a člen KDP ČR)

Program

• závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách,
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady optikou finančního úřadu – zejména:
- zaměstnanecké benefity,
- škody,
- cestovné,
- management fee,
- opravy vs. technické zhodnocení,
- chyby v oblasti pohledávek,
• chyby při aplikaci zákona o DPH (například náležitostí daňových dokladů s dopadem na nárok na odpočet DPH, dobrá víra odběretele – co vše musím FÚ prokazovat, riziko ručení za DPH, výzvy od
správce daně a jiné),
• postupy finančního úřadu při kontrole cen obvyklých (daňové minimum pro účtárnu),
• obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu (daňový subjekt má při daňové kontrole nejen povinnosti, ale i práva),
• praktické tipy k prevenci chyb.

 

Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.
Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek