Archiv seminářů Komory

Finanční kontrola a DPH ve veřejném sektoru

Termín: 8. 8. 2023 - 9. 8. 2023
Termín — bližší informace 10:00 - 16:00
Místo konání: Kuks
Hospitál Kuks
Cena: 6290 Kč (6790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor

Program

Finanční kontrola ve veřejném sektoru

 • působnost jednotlivých orgánů veřejné správy v rámci finanční kontroly
 • veřejnosprávní kontroly
 • vnitřní kontrolní systém
 • předběžná, průběžná a následná kontrola
 • útvar interního auditu a jeho postavení v organizaci
 • rozdíly mezi interním a externím auditorem
 • práce interního auditora
 • vyhodnocení závěrů kontrol vedením organizace
 • odstranění zjištěných nedostatků, opatření k nápravě
 • vnitřní směrnice k finanční kontrole
 • vhodná dokumentace prováděných kontrolních procesů
 • podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly
 • metodické výklady a doporučení Ministerstva financí 

 

DPH ve veřejném sektoru

 • daňové povinnosti identifikované osoby
 • identifikace ekonomické a neekonomické činnosti plátce DPH
 • nejčastější osvobozená a zdanitelná plnění na výstupu
 • přijaté dotace, které jsou úplata 
 • poměrný a krátící koeficient
 • obchodní majetek 
  • nárokování daně při pořízení majetku
  • daňové povinnosti související s držbou obchodního majetku
  • DPH při zcizení obchodního majetku
  • významné opravy obchodního majetku
 • režim přenesení daňové povinnosti 
 • praktické příklady z praxe
 • diskuse (k oběma blokům)

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Účast možná samozřejmě i bez ubytování.

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek