Archiv seminářů Komory

Základy mezinárodního zdanění

Termín: 11. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2590 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Jaroslav Veselka - Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ

Program

Cílem školení je výklad základů mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • princip určování daňového domicilu,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zdaňování fyzických osob v České republice s mezinárodními příjmy,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • jednotlivé druhy příjmů fyzických osob – daňového rezidenta a daňového nerezidenta,
  • kurzové rozdíly v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek