Archiv seminářů Komory

Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu

Termín: 13. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2690 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Jaroslav Veselka - Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ

Program

Cílem školení je na základě opakovacího výkladu daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a souvisejících účetních aspektů upozornit na základní kroky sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob pro nejen začínající účetní, účetní juniory a odborné pracovníky dle právní úpravy pro zdaňovací období roku 2023. 

DPFO

 • daňová rezidentura fyzických osob,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy ze samostatné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy,
 • základ daně, položky snižující základ daně a položky odčitatelné od daňového základu,
 • stanovení daně,
 • sestavení daňového přiznání.

 

DPPO

 • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
 • opravy případných chyb,
 • vazba na vnitropodnikové směrnice,
 • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy, majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
 • zjištění výsledku hospodaření,
 • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
 • uzavření účetnictví,
 • otevření účetnictví na začátku dalšího období.

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek