Archiv seminářů Komory

Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně

Termín: 7. 9. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc.

Program

• účetní a daňové vymezení pojmů,
• forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,
• ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozdíly,
• odpisování, včetně mimořádných odpisů,
• technické zhodnocení – účetní a daňové vymezení, rozdíly,
• nejčastější chyby v účtování,
• inventární karty,
• vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování,
• vazba na DPH,
• financování hmotného majetku úvěrem a leasingem,
• časté chyby a omyly.

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek