Archiv seminářů Komory

Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled

Termín: 19. 10. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2264 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc.

Program

• vymezení základních pojmů – věc, součást věci, příslušenství věci,
• obchodní majetek,
• (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek,
• rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku,
• opravy a udržování jako daňový náklad,
• vymezení technického zhodnocení v účetnictví podnikatelů,
• účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení,
• vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů,
• vliv technického zhodnocení na ocenění majetku,
• odpisování majetku při technickém zhodnocení,
• odpisování technického zhodnocení u nájemce/podnájemce,
• nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením,
• opravy, technické zhodnocení a DPH – nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně,
• příklady, časté chyby a omyly v praxi.

Změny 2022/2023, související výklady a judikatura.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomům, daňovým poradcům a těm, kteří v rámci své podnikatelské činnosti řeší opravy a technické zhodnocení hmotného/nehmotného majetku a potřebují znát souvislosti s aktuálními daňovými a účetníni předpisy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek