Archiv seminářů Komory

Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe včetně přípravy na účetní závěrku

Termín: 4. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2264 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Program

• legislativní rámec, změny 2023, očekávaná novela zákona o účetnictví (r. 2024),
• právní rámec podnikání: družstvo, fyzická osoba (OSVČ), s. r. o., akciová společnost,
• specifika v rostlinné a živočišné výrobě – kalkulace VN,
• specifika ostatní – lesy, vodní plochy,
• HIM a NIM – specifika účtování a odepisování,
• účtování zvířat, základní stádo,
• pěstitelské celky trvalých porostů,
• dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení,
• škody a jejich pojištění, škody a DPH,
• účtování zásob, normy přirozených úbytků, příchovky,
• oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace,
• rezervy – možnost optimalizace,
• účetní závěrka zemědělského podniku,
• inventarizace majetku,
• audit zemědělského podniku,
• zemědělci (FO) – paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období,
• převod FO na právnickou osobu, daňová optimalizace,
• zemědělci a EET,
• příklady z praxe a případové studie zemědělských podniků.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen účetním a „daňařům“ producentů (zamědělským podnikům), zpracovatelům zemědělské produkce, dále pak daňovým poradcům, ekonomům, a všem, které se ve své praxi potřebují orientovat v účtování a zdaňování zěmědělské výroby.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek